Polonia

K & C Polska Spolka z o.o
Ul. Bystrzycka 89        
54-215  Wroclaw
Polonia

Telefono: +48 717989068    
Telefax:  +48 717989078
E-Mail:     info@kuc-maschinen.de 
Web:        www.kuc-maschinen.de
Contatto: Siegfried Cichon