Cina

HEMA ZHAO Protection Technology (Qingdao) Co., Ltd.
Chun Cheng Road
German Industry Park
266109 Qingdao
Chengyang District
Repubblica di popolare cina
Telefono: +86 532 879 633 01       
Telefax:   +86 532 879 623 57   
E-Mail:      info@hemazhao.com
Web:         www.hemazhao.com       
Contatto:  Zhou, Tao